KUNTAVAALIEN 2017 VAALIOHJELMA - "SUUNTANA OULUN PARAS"

 

OULU ON POHJOISEN KESKUS

Arktinen alue on kasvamassa Euroopan suurimmaksi investointikohteeksi. Meille oululaisille se merkitsee työtä ja hyvinvointia sekä kaupungille menestyksen eväitä alueiden välisessä kilpailussa.

Suomen Keskusta rakentaa päättäväisesti pohjoisia yhteyksiä, on aloitteellinen osapuoli ja on siten luomassa pohjoista menestystarinaa. Yhdessä.  Siitä hyötyy koko Suomi.

 

ELINVOIMAINEN OULU

Yrittäjyys kunniaan. Kun vireä elinkeinoelämä tuo työtä ja toimeentuloa, Oulu menestyy. Siksi viisas kaupunki edistää ja vahvistaa yrittäjyyttä, myös omilla hankinnoillaan. Toimeliaisuus tuo verotuloja, joilla hyvinvointiyhteiskuntamme rahoitetaan.

Oulu on yrittäjämyönteinen. Kaupungin tulee olla ketterä ja aktiivinen toimija aina, kun kyseessä ovat työpaikat. Oulussa ei turha byrokratia hidasta työpaikkojen syntymistä eikä yritysten sijoittumista. Elinkeinoelämän palveluiden on löydyttävä yhdeltä luukulta, liikeideat eivät etene juoksuttamalla.

 

OULU MAAKUNTIEN SUOMESSA

Maakuntauudistus vie suuren osan kunnan tehtävistä. Mutta meillä ei valiteta eikä kauhistella, vaan otetaan julkisen hallinnon muutoksesta hyödyt irti ja uskalletaan olla edelläkävijöitä. Hallinnossa me osaamme keskittyä oleelliseen ja jättää turhan tekemättä. Tiedämme, että tehokas talous on järjestelykysymys. Kun veroaste ei nouse, otamme eurosta enemmän irti.

Kaupunkiyhteisö on meidän etujemme ajaja ja voimavarat kokoava toimija, jolla on kyky rakentaa kaupunkilaisille onnellisen elämän puitteet. Tavoitteemme on, että kaupunki on yhteisönsä henkinen tuki ja selkäranka. Me nostamme aidon kotiseutuhengen kunniaan.

Oulu on aina ollut kansainvälinen. Me otamme vastaan ihmiset ja yritykset, läheltä ja kaukaa. Kun tulija etsii paikkaa elää ja toimia, Oulu tarjoaa mahdollisuuden. Uudet henkiset ja aineelliset voimavarat parantavat kaupungin kilpailukykyä ja vetovoimaa.

 

HYVINVOINTIA OULUSSA

Maakuntauudistus tulee. Me suomalaiset saamme tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut vaivatta ja ajallaan. Maakunnat kantavat vastuun kokonaisuudesta, yhtiöt ja yhteisöt palvelevat, asiakas valitsee palveluntuottajan, menee hoitoon ja tervehtyy.

Tavoitteemme on hyvinvointi. Kaupungin tehtävänä on rakentaa turvallinen, terveellinen ja viihtyisä elinympäristö, järjestää tilat ja tuki liikunnalle, kulttuuririennoille ja kansalaistoiminnoille.

Oulun kaupungin on aktiivisesti mukana sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa. Osallistumalla uudistustyöhön kaupunki turvaa kaupunkilaisille laadukkaat ja kaikille saatavilla olevat, tasavertaiset palvelut.

Oulun kaupunki varmistaa, että uudistuksessa hyödynnetään maakunnan palvelukseen siirtyvän henkilökunnan tieto, taito ja kokeneisuus. On tärkeää, että uudistuksessa työntekijöiden työmotivaatio ja työhyvinvointi säilyvät korkealla tasolla.

 

OULUA RAKENNETAAN

Oulun keskusta-alueen uudistusta jatketaan. Kaupunkiin rakennetaan uusia taloja, autot ajetaan pihakansien alle, rehevät pihat jäävät asukkaiden virkistysalueiksi. Kun alueen väkimäärä kasvaa, myös lähipalvelut saavat uutta virtaa. Elämä kaupungissa vilkastuu, kaupunkikuva kohenee, kaupunkikulttuuri voimistuu ja arkkitehtuuri kukoistaa. Edelläkävijä on Heinäpää, se herätetään uuteen loistoon.

Me lupaamme panostaa kaupungin edustan ranta-alueiden kehittämiseen. Oulussa osaamme limittää jokisuiston, meren, saaret ja kaupunkirakenteen Pohjolan Venetsiaksi, jännittäväksi, kauniiksi ja ainutkertaiseksi luonnon ja ihmisentyön synteesiksi. Se on kokonaistaideteos, jossa on hyvä elää ja viihtyä.

Koska Oulu on laaja kantakaupungin, kirkonkylien ja aluekeskusten verkosto, sujuvat liikenneyhteydet ja toimiva joukkoliikenne ovat välttämättömyys. Myös raideliikenteen mahdollisuudet ja tarve tutkitaan. Vielä tulee aika toteuttaa myös siltayhteys Oritkarista lentokentälle.

 

MAALLA ON HYVÄ ASUA

Meidän linjamme on, että koko Oulu pidetään asuttuna ja kukoistavana. Tavoitteemme on monipuolinen elinkeinopolitiikka ja kaavoitustoimi, jotka mahdollistavat asumisen ja yrittämisen myös maalla.

Suomen vahvuuksia ovat puhtaus, terveellisyys ja turvallisuus. Niiden varaan on hyvä rakentaa uutta biotaloutta, lisätä työtä ja toimeentuloa. Kun tuotantoketju muuttuu älykkääksi, lähiruoka on meillä arkipäivää ja uusiutuva energia itsestään selvyys. Kun biotalous nousee kukoistukseen ja maaseutu pysyy asuttuna, kansantalous voi hyvin.

Me arvostamme luontoa ja luomakuntaa. Muistamme myös maiseman ja metsien arvon suomalaisen sielulle ja hyvinvoinnille.

 

OULU ON SIVISTYSKAUPUNKI

Kun Oulu verkostokaupunkina vahvistuu, myös kouluverkko kehittyy. Ongelmiakin riittää. Koska on rakennettu sutta ja sekundaa, korjausvelka kasvaa ja vie määrärahat. Meidän on opeteltava rakentamaan priimaa. Kun siinä onnistumme, koulujen tappotahti laantuu.

Kouluverkon kattavuus ja tarkoituksenmukaisuus ovat tavoitteemme. Periaatteena olkoon kouluttaa pienet lähellä ja varttuneemmat etäämmällä. Missä ovat varhaiskasvatuksen tilat, missä alakoulut? Lähellä tietenkin. Yläkoulu on paikallinen, koska sen oppilaat osaavat ja jaksavat pidemmälle. Lukio on alueellinen ja ammatillinen koulutus seudullinen. Tästä periaatteesta on syytä pitää kiinni.

Oulun menestyksen moottori on yliopisto. Yhteistyö yliopiston, ammattikorkeakoulun, Oulun kaupungin ja elinkeinoelämän välillä on tuottanut ja tuottaa tiedettä, taidetta, innovaatioita, yrityksiä ja menestystarinoita. Kun yhteistyö syvenee, näemme tulevaisuuden Oulussa monipuolisen, laaja-alaisen, intoa ja luovuutta säteilevän kampusalueen.

Meillä on vapaa sivistystyö. Kansalaisopistot täyttyvät, yhdistykset ja järjestöt tekevät tärkeää työtään. Me varmistamme riittävän tuen vapaalle sivistystyölle ja menemme toimintaan mukaan.

 

OULU ON LIIKUNTAKAUPUNKI

Yhteinen toiveemme on elää vetreinä ja virkeinä. Kannamme huolta paitsi omasta kunnostamme, myös ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista liikkua ja urheilla. Tavoitteemme on lisätä liikuntapaikkoja kaupungin kasvun tahdissa. Me annamme sijan yksityisille ja julkisille investoinneille. Meitähän ne palvelevat. Pidetään myös tilat kunnossa ja saavutettavuuden kynnys matalalla. Vahvistetaan yhteistyötä ja neuvontaa terveydenhuollon ja kolmannen sektorin kanssa. Otetaan liikuntasetelit käyttöön.

 

OULU ON KULTTUURIKAUPUNKI

Uskomme ihmisten kykyyn parantaa itseään ja maailmaa. Me ajattelemme, että kulttuuri ja sivistys ovat henkisen kehityksen ja hyvinvoinnin lähde.

Vilkas ja säkenöivä kulttuurielämä pitää meidät vireessä. Kulttuuri kukoistaa, kun koko yhteisö on juonessa mukana. Oivallamme, että urheiluseurat, esiintyvät ryhmät, kulttuuripiirit ja vapaa kansalaistoiminta ovat antoisa ja monipuolinen palveluverkosto, johon voimme luottaa ja jota kannattaa tukea. Tarvitsemme yhteisiä ponnistuksia.

Oulu on myös matkailukaupunki. Kolmen joen, meren ja erämaiden luontokaupunki on matkailun kasvualusta. Kulttuuri, tapahtumat, urheilu, kaupunkielämä ovat meillä vetovoimaisia. Tänne tullaan katsomaan, kokemaan, nauttimaan ja eläytymään. Turismi kasvaa, niin kasvaa myös aluetalous. Oulu on mahdollisuuksien kaupunki.