Mistä elinvoimaa Ouluun?

Sunnuntai 18.12.2016 - Jouko Korkiakoski


Mistä elinvoimaa Ouluun?

Olemme iloisia siitä, kuinka Oulussa on paikattu Nokian jättämä aukko työllisyyden osalta.Korkeasti koulutettu osaajien joukko on päässyt monesti uuden yrittäjyyden kautta työelämään kiinni. Kysymyksessä on joukko ihmisiä, joilla on halu ja tahto päästä uuteen alkuun, työttömyys ei ole monellekaan todellinen vaihtoehto. Joka on tietysti edesauttanut siinä, että tässä on hyvin onnistuttu.

Mutta onko tilanne kokonaisuudessa hyvä?

Työttömyysaste on hyvin korkea Oulussa. Työtä on vailla nimenomaan ammattitaitoinen, suorittavaa työtä tekevien joukko.Virkamiesten sekä päättäjien kommenteissa toistuvasti korostuu sana- elinvoima, ja sitä Oulussa todella puuttuu. Tässä yhteydessä tarkoitan sitä elinvoimaa, joka syntyy hyvin hoidetusta elinkeinopolitiikasta.

Väestö kasvaa noin 2000 :lla hengellä vuodessa, haasteet palveluiden järjestämisessä kasvaa joka vuosi. Rakenteellisia muutoksia tehdään ja niin pitääkin tehdä, kuntaliitoksen jäljeltä organisaatioita pitää uudistaa ja kehittää toimivammiksi.

Maakuntauudistus tulee muuttamaan myös kaupunginorganisaatiota.Nyt pitää saada kaupunkiin sellaisia yrityksiä, jotka antavat työtä näille ihmisille.Tällaisia yrityksiä ovat esim. talotehtaat, jalostuslaitokset, konepajat, rakennusliikkeet sekä eripalveluyritykset, jotka tarvitsevat ammattitaitoista työvoimaa.Samalla syntyy oppisopimus koulutukselle uusia mahdollisuuksia nuorille, jotka aikovat kyseisille aloille.

Oulun yrityskanta on liian matala, maan keskiarvo on 72 yritystä tuhatta asukasta kohti.Oulussa se on 50,7 yritystä. Eli meillä on noin tuhannen yrityksen vaje, joka käy ilmi talousarvio 2017 kirjastakin.Verotuloissa varovastikin laskien tämä tarkoittaa 15-25 milj.€ verotulomenetyksiä. Lisäksi työpaikkojen lisääntyminen pienentää merkittävästi työttömyysmenoja, jotka ovat vuositasolla noin 30 milj.€. Kun tiedetään että yritysten maksama palkkaverojen osuus on yli 60% kaupungin verotuloista, niin tässä on isoin ongelma kaupungin verotulojen kasvuun.

Tutkimus osoittaa, että uudet työpaikat syntyvät pääasiassa alle kymmenen henkeä työllistäviin yrityksiin. Tällainen suuntaus kannattaa huomioida tulevaisuuden suunnitelmissa.Toimintaa pitää kehittää niin, että Oulusta tulee yritysmyönteinen, vetovoimainen ja monialainen yrityskaupunki.

Vetovoima tarkoittaa yrittäjälle sitä, että hän kokee ja tuntee että on tervetullut kaupunkiin yrityksen ja työntekijöiden kanssa jotka, työskentelevät yrityksessä. Näiden sijoittuminen kaupunkiin pitää olla yksi tavoite.

Miksi näin on käynyt?

Oulun elinkeinopolitiikan painopiste on ollut ICT-teknologian saaminen jaloilleen, ja siinä on onnistuttu kohtuullisen hyvin. Perinteisen tuotannollisen yritystoiminnan osa on jäänyt lapsipuolen asemaan. Yrittäjien kommentit ovat aika tyrmääviä palautteesta, mitä heiltä tulee.Kaavoituksen hitaus, jäykkyys, tonttien sopivuus erilaisiin yrityskohtaisiin tarpeisiin ja sijainti toiveisiin. Yrityspalveluiden hajanaisuus, valmius palvella kiireistä yrittäjää on välttämätön edellytys,

Tässä on ajankohtainen haaste kehittää toimintoja niin että yritysten valuminen kaupungista ulos

estetään ja päästään reippaaseen kasvuun yritysten sijoittumisessa Ouluun.

Nämä toimet ei vaadi rahaa, ainoastaan luovaa innostusta organisoida uudelleen totuttuja

toimintamalleja. Näin saadaan sellaista elinvoimaa josta voi nauttia kaikki kaupungin palveluita

tarvitsevat.

 

Jouko Korkiakoski

kaup.valt.

Avainsanat: elinvoima


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini