Kuntavaalit lähestyvät

Perjantai 3.2.2017 - Jouko Korkiakoski


Kuntavaalit lähestyvät!

 

Kuntalaisilla on jälleen tilaisuus arvioida päättäjien toimien vaikutus omaan elämään sekä alueen kehitykseen. Tämä on demokraattisen yhteiskunnan perusoikeus.

Kuntarakenne tulee muuttumaan maakuntauudistuksen vaikutuksesta merkittävästi.

Kunnat jäävät sekä päättäjät niihin.

Maakuntaan siirtyy iso osa tehtävistä ja taloudellisista resursseista. Uudessa tilanteessa talouden merkitys kasvaa entisestään. Tärkeää se on ollut aina mutta nyt se tulee entisestään korostumaan.

Positiivisena seikkana näen uudistuksessa sen, että lakisääteisten tehtävien määrän pienentyessä, kunnan resurssit voidaan keskittää jäljelle jäävien tehtävien hoitamiseen ja niitä riittää.

Poliittiseen päätöksentekoon toivon laajaa yhteistyön ilmapiiriä, Siitä lähtee se voima, joka mahdollistaa sen, että kaupunkimme kasvaa ja kehittyy.

Todellinen ja aito yhteistyö vaatii jokaiselta ryhmältä ja ryhmän jäseneltä halua ja tahtoa löytää kaupunkilaisten yhteinen hyvä.

Vain yhdessä tekemällä Oulu tulee pärjäämään.

Tasapainoinen, koko Oulun kehittäminen, pitää olla selvä päämäärä.

Ydinkeskustan rakentaminen ja kehittäminen tulee olla yhteinen tavoite.

Myös kaikkien suuralueiden kehittäminen niiden omista lähtökohdista pitää muistaa.

On tärkeää, että siellä asuvat ihmiset kokevat kuuluvansa saman kaupungin asukkaiksi.

Kirjoitin 6.10.2012:

”Pitää löytää yhteinen tahto siihen, että uuden Oulun elinvoima kasvaa niin, että vältetään sellainen tuhon tie, jossa ruvetaan sulkemaan hyvin toimivia lähipalveluyksiköitä. Liian hätäisesti tehdyt ratkaisut voivat olla peruuttamattomia.”

Tämä haaste on edelleen ajankohtainen. Siihen tulee nykyisten ja tulevien päättäjien

pystyä vastaamaan.

Pärjääkö Oulu alueen veturina?

Pärjää, kun toimimme alueellisesti niin, että yhteistyö sujuu hyvin kaikkien seudun toimijoiden kanssa.

Huolehdimme omasta kehittämisestä niin, että saamme työttömyyden taittumaan ja työpaikkoja riittävästi.

Tämä vaatii uudenlaista tapaa toimia niin, että työ ja tekijät kohtaavat paremmin.

Kaupungin menestyminen tulevaisuuden kuntana ratkeaa siinä, kuinka hyvin edellä kuvattuihin haasteisiin voimme vastata.

Miten tähän päästään?

1.Oikein mitoitettu organisaatio!

2.Kannustava ja innostava työilmapiiri!

3.Työtä ja toimeentuloa tarjoavia yrityksiä lisää!

 

Jouko Korkiakoski

kaup.valt.

Kesk.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini