Maalla on hyvä asua

Maanantai 6.2.2017


MAALLA ON HYVÄ ASUA

 

Oulussa kantakaupunkia ja kirkonkyliä ympäröi elinvoimainen maaseutu. Kaupunkirakenne on monipuolinen, se tarjoaa meille kaikille toiveidemme mukaisen ympäristön elää ja viihtyä. Meidän linjamme on, että koko Oulu pidetään asuttuna ja kukoistavana. Tarvitaan oikeaa elinkeinopolitiikkaa ja kaavoitusta, joka mahdollistaa asumisen ja yrittämisen myös maaseudulla.

Meillä Oulussa elinkeinoelämän skaala on laaja. Maa- ja metsätaloudesta terveyspalveluihin, sellun keitosta informaatiotekniikkaan, kaupasta logistiikkaan, kulttuurista rakentamiseen. Meillä on tiedettä ja tutkimusta, keksintöjä ja tuotekehitystä.

Koska Oulu on paitsi kaupunkia myös maaseutua, huomio on syytä kohdistaa myös maa- ja metsätalouteen. On ajankohtaista panostaa kehitykseen, antaa tuotantotavoitteiden ylittää huoltovarmuustaso ja pyrkiä parempaan sekä tavoitella innovatiivisuutta koko elintarvikeketjussa. Se on elinkeinopolitiikkaa, josta hyötyvät tuottajat ja kuluttajat, mutta myös alueen talous ja kestävä kehitys. Muistamme myös maiseman ja metsien arvon suomalaisen sielulle ja hyvinvoinnille. Luonnossa me virkistymme ja lataudumme.

Maailmalla Suomen vahvuuksia ovat puhtaus ja terveellisyys. Niiden varaan on hyvä rakentaa uusia tuotteita ja tarjontaa. Tilaa on, nyhtökaura kaipaa seuraajia. Kun vielä logistiikka muuttuu älykkääksi, paikallisuus kasvaa kilpailuvaltiksi kotimarkkinoilla. Silloin lähiruoka on arkipäivää ja uusiutuva energia itsestään selvyys. Kun biotalous nousee kukoistukseen ja maaseutu pysyy asuttuna, kansantalous voi hyvin.

Suomessa on välttämätöntä valtakunnallisesti määritellä maankäytönsuunnittelun muodot, kaavojen sitovuus sekä kaavoitusprosessien hallinnollinen menettely. Tavoitteena tulee olla kunnallisen päätösvallan vahvistaminen, joustavat käytännöt, turhan byrokratian purkaminen sekä terve tarveharkinta sisältökysymyksissä.

Kun Oulussa on vihdoin luovuttu vanhakantaisesta ja vaikeaselkoisesta emätilatarkastelusta, meillä alkaa tapahtua.  Maaseudun maankäytön suunnittelua varten Oulussa kehitetään valtakunnallisen uudistushankkeen osana menetelmä, jota kutsumme kyläkaavoitukseksi. Se ammentaa tavoitteensa kyläläisten tarpeista ja toiveista, se on menettelytapana keskusteleva ja jouheva sekä byrokratiaa välttelevä. Suunnitelmana se on riittävän tarkka ja ohjaava, jotta se perusteella voidaan myöntää lupa rakentamisella. Uskomme, että tämä askel on harppaus kohti kehittyvää maaseutua.

Tärkeää kaupungin kehitykselle on myös se, että Oulun valtuusto on päättänyt siirtyä entistä notkeampaa yleiskaavoitukseen. Kaupunginvaltuuston päätös tarkoittaa, että kaupunki voi tarvittaessa reagoida tapauskohtaisesti, nopeasti ja parhaalla mahdollisella tavalla uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Koska yleiskaava ei enää kahlitse, tulevaisuudessa meillä kaupunkilaisilla on edustajiemme kautta oikeus harkita ja päättää, miten yleiskaavaa tulkitaan ja sovelletaan sekä miten sitä käytetään kaupunkimme parhaaksi.

Maalla on hyvä asua. Parhaimmillaan maaseutuasuminen edistää kestävää kehitystä. Mahdollisuus rakentaa omalle maalle omista raaka-aineista on yksityistaloudellisesti ja koko yhteisön kannalta edullinen ratkaisu. Omat metsät ja maalämpö tarjoavat energian. Omalla työllään, kotitarveviljelyksellä ja karjanhoidolla asukkaat hankkivat lähiravintoa.

Meille vastuuntuntoinen ympäristösuhde tarkoittaa: Kun ihminen kylvää ja kasvattaa, hän myös korjaa sadon.

Jorma Leskelä, kesk.

Eeva-Maria Parkkila, kesk.

Risto Päkkilä, kesk.

Jouko Korkiakoski, kesk.

 

 

Avainsanat: kyläkaavoitus


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini