Valtuustopaikka tuli

Lauantai 15.4.2017 - Jouko

Lämmin kiitos saamastani tuesta,jolla valtuustopaikka irtosi.47 ääntä enemmän kuin edellisissä kuntavaaleissa.

Kiitos vielä erikseen tukiryhmälle ja tukihenkilöille jotka teitte ison työn kampanjan onnistumiseksi. Erityisesti kiitos Henrikille joka hoidit käytännön järjestelyt taidolla ja uutteruudella.

Uusi valtuustoryhmä on kokoontunut järjestäytymiskokoukseen.Kävimme hyvän ja avoimen keskustelun toimintatavoista.Kokous antoi lupaavan kuvan ryhmän yhtenäisyydestä ja halusta toimia yhdessä.

Ryhmä valitsi puheenjohtajaksi Jukka Kolmosen sekä varapuheenjohtajaksi Risto Päkkilän.Ryhmän sihteerinä jatkaa Anna-Kaisa Lepistö.

Ryhmien neuvottelut alkaa heti pääsiäisen jälkeen.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Lämmin kiitos,

Kuluneen valtuustokauden kokemuksia

Keskiviikko 29.3.2017 - Jouko Korkiakoski

 Viisi kautta Oulunsalon valtuutettuna ja kulunut kausi Oulun kaupunginvaltuutettuna on opettanut paljon.

Kuntaliitos loi uuden tilanteen Oulun valtuustotyöhön. Syntyi isot haasteet sovittaa päätöksenteko yhteen. Mielestäni uudesta tilanteesta huolimatta, Oulussa on päästy hyvään alkuun.

Paljon on opittu yhdessä tekemisen vaikeaa taitoa. Tämä koskee kaikkia valtuustoryhmiä.

On kaivattu oululaista konsensushenkeä päätöksentekoon.Pitää ymmärtää se, mitä tarkoittaa kun kertarysäyksellä laitetaan viisi kuntaa yhteen. Kyllä tässä on jo tarvittu konsensushenkeä, että on selvitty näinkin hyvään alkuun.

Kuntaliitoksen vaikein kausi on mielestäni takana!

Nyt valittavan uuden valtuuston on hyvä lähteä jatkamaan tästä eteenpäin.

Talouden niukkuus on näkynyt koko neljän vuoden ajan. Mielestäni suurimpana syynä tähän on se, ettei ajoissa huomattu sitä, kuinka talous oli tukeutunut Nokian menestyksen ympärille.

Näitä menetyksiä yritettiin korjata muttei huomattu sitä, kuinka tuotannollisten yritysten synnyttämien työpaikkojen kehitys hiipui.

Tästä kehityksestä on ollut seuraus, että verotulojen kasvu ei riitä kattamaan kasvavia palvelu ja investointitarpeita.

Kaupunki on velkaantunut isojen investointien vuoksi, mm. kouluihin ja päiväkoteihin on valtuustokauden aikana investoitu yli 170 milj. €. Tästä on saneerauksiin käytetty 63 milj. €.Investoinnit valtuustokauden 2013-2016 aikana ovat yli 600 milj. €

Herää myös kysymys siitä, miksi investoinnit ovat näin voimakkaasti ajoittuneet tälle valtuustokaudelle?

Siitä huolimatta, että investoinnit ovat velkaannuttaneet Oulua voimakkaasti, se ei ole Oulunkaan kohdalla poikkeuksellista.

Kun verrataan kuuden suurimman kaupungin velkaantumista, niin Oulu pärjää siinä valossa parhaiten ja selvällä positiivisella erolla.

Oulun konsernivelka on noin 4400 €/ asukas, vertailukaupunkien keskiarvo on yli 7000 €/ asukas.

Kyllä velkaantumisen kierre katkeaa, kun uusi valtuusto ottaa elinvoimapolitiikan ykkösasiaksi

Meidän pitää saada työllistäviä yrityksiä lisää jolloin verotulot lähtevät kasvuun, ja siitä seuraa se, että verorahoitus rupeaa riittämään myös investointeihin.

Kaupungilla on hyvät mahdollisuudet omalla aktiivisella asenteella ja oikein suunnatuilla toiminnalla edesauttaa yritysten sijoittumista alueelleen.

Kaupungin uudelle elinkeinoyhtiölle lankeaa iso rooli lähteä nostamaan kaupungin elinvoima-ja yrittäjyysimagoa sille tasolle mikä Oulun kokoiselle kaupungille kuuluu.

Yritykset ja yrittäjät viimekädessä päättävät sen mihin ne sijoittuvat.

Uuden valtuuston tärkeimpiä tehtäviä on tarttua yksissä tuumin tähän asiaan.

Jouko Korkiakoski (kaup.valt.)  

Keskustan kuntavaaliehdokas

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kuluneen valtuustokauden kokemuksia

Mitä sote vie tai tuo Oulussa

Perjantai 24.2.2017 - Jouko Korkiakoski

Maakuntauudistuksen tullessa voimaan 2019 alusta, sos. ja terv. palvelut siirtyvät pois kaupungilta.

Siinä menee noin puolet vuosibudjetin määrästä maakuntahallinnolle.

Uudistuksessa on sovittu kiinteistöistä niin, että maakuntahallinto vuokraa sosiaali ja terveyspalveluiden tilat kolmeksi vuodeksi kunnilta.

Valt. Roivainen esitti 9.2.2017 Rantapohjan kirjoituksessa huolensa siitä, että kaupungin suhteellinen velan määrä kasvaa.

Muutosvaiheessa ei tapahdu muutosta velkaantumisen suhteen, kiinteistömassa jää edelleen kaupungin omistukseen jonka nykyarvo on yli miljardi €. Kiinteistöt ovat juuri sitä omaisuutta johon kaupungin velat on otettu.

Jos velkaantumista verrataan pelkästään alenevaan liikevaihtoon ja unohdetaan koko kiinteistöomaisuuden arvo, niin silloin syntyy väärä kuva tulevasta kehityksestä.

On myös hyvä huomata se, että uudistuksessa syntyy myös tuloja kaupungille.

Nimittäin sote maksaa kaupungille sisäisiä vuokria noin 24 milj € vuodessa, siitä on kaupungin omien tilojen osuus n. 16 milj. € ja loput ulkoa vuokrattua.

Uudistuksen tullessa voimaan kaupunki tulee saamaan kiinteistöistä kolmen vuoden aikana noin 48 milj.€ vuokratulot.

Kyllä Oulu tulee selviämään tulevista haasteista huolimatta, yhdessä tekemällä.

 

 

Jouko Korkiakoski

Kaup.valt. (kesk)

Kommentoi kirjoitusta.

Maalla on hyvä asua

Maanantai 6.2.2017

MAALLA ON HYVÄ ASUA

 

Oulussa kantakaupunkia ja kirkonkyliä ympäröi elinvoimainen maaseutu. Kaupunkirakenne on monipuolinen, se tarjoaa meille kaikille toiveidemme mukaisen ympäristön elää ja viihtyä. Meidän linjamme on, että koko Oulu pidetään asuttuna ja kukoistavana. Tarvitaan oikeaa elinkeinopolitiikkaa ja kaavoitusta, joka mahdollistaa asumisen ja yrittämisen myös maaseudulla.

Meillä Oulussa elinkeinoelämän skaala on laaja. Maa- ja metsätaloudesta terveyspalveluihin, sellun keitosta informaatiotekniikkaan, kaupasta logistiikkaan, kulttuurista rakentamiseen. Meillä on tiedettä ja tutkimusta, keksintöjä ja tuotekehitystä.

Koska Oulu on paitsi kaupunkia myös maaseutua, huomio on syytä kohdistaa myös maa- ja metsätalouteen. On ajankohtaista panostaa kehitykseen, antaa tuotantotavoitteiden ylittää huoltovarmuustaso ja pyrkiä parempaan sekä tavoitella innovatiivisuutta koko elintarvikeketjussa. Se on elinkeinopolitiikkaa, josta hyötyvät tuottajat ja kuluttajat, mutta myös alueen talous ja kestävä kehitys. Muistamme myös maiseman ja metsien arvon suomalaisen sielulle ja hyvinvoinnille. Luonnossa me virkistymme ja lataudumme.

Maailmalla Suomen vahvuuksia ovat puhtaus ja terveellisyys. Niiden varaan on hyvä rakentaa uusia tuotteita ja tarjontaa. Tilaa on, nyhtökaura kaipaa seuraajia. Kun vielä logistiikka muuttuu älykkääksi, paikallisuus kasvaa kilpailuvaltiksi kotimarkkinoilla. Silloin lähiruoka on arkipäivää ja uusiutuva energia itsestään selvyys. Kun biotalous nousee kukoistukseen ja maaseutu pysyy asuttuna, kansantalous voi hyvin.

Suomessa on välttämätöntä valtakunnallisesti määritellä maankäytönsuunnittelun muodot, kaavojen sitovuus sekä kaavoitusprosessien hallinnollinen menettely. Tavoitteena tulee olla kunnallisen päätösvallan vahvistaminen, joustavat käytännöt, turhan byrokratian purkaminen sekä terve tarveharkinta sisältökysymyksissä.

Kun Oulussa on vihdoin luovuttu vanhakantaisesta ja vaikeaselkoisesta emätilatarkastelusta, meillä alkaa tapahtua.  Maaseudun maankäytön suunnittelua varten Oulussa kehitetään valtakunnallisen uudistushankkeen osana menetelmä, jota kutsumme kyläkaavoitukseksi. Se ammentaa tavoitteensa kyläläisten tarpeista ja toiveista, se on menettelytapana keskusteleva ja jouheva sekä byrokratiaa välttelevä. Suunnitelmana se on riittävän tarkka ja ohjaava, jotta se perusteella voidaan myöntää lupa rakentamisella. Uskomme, että tämä askel on harppaus kohti kehittyvää maaseutua.

Tärkeää kaupungin kehitykselle on myös se, että Oulun valtuusto on päättänyt siirtyä entistä notkeampaa yleiskaavoitukseen. Kaupunginvaltuuston päätös tarkoittaa, että kaupunki voi tarvittaessa reagoida tapauskohtaisesti, nopeasti ja parhaalla mahdollisella tavalla uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Koska yleiskaava ei enää kahlitse, tulevaisuudessa meillä kaupunkilaisilla on edustajiemme kautta oikeus harkita ja päättää, miten yleiskaavaa tulkitaan ja sovelletaan sekä miten sitä käytetään kaupunkimme parhaaksi.

Maalla on hyvä asua. Parhaimmillaan maaseutuasuminen edistää kestävää kehitystä. Mahdollisuus rakentaa omalle maalle omista raaka-aineista on yksityistaloudellisesti ja koko yhteisön kannalta edullinen ratkaisu. Omat metsät ja maalämpö tarjoavat energian. Omalla työllään, kotitarveviljelyksellä ja karjanhoidolla asukkaat hankkivat lähiravintoa.

Meille vastuuntuntoinen ympäristösuhde tarkoittaa: Kun ihminen kylvää ja kasvattaa, hän myös korjaa sadon.

Jorma Leskelä, kesk.

Eeva-Maria Parkkila, kesk.

Risto Päkkilä, kesk.

Jouko Korkiakoski, kesk.

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kyläkaavoitus

Kuntavaalit lähestyvät

Perjantai 3.2.2017 - Jouko Korkiakoski

Kuntavaalit lähestyvät!

 

Kuntalaisilla on jälleen tilaisuus arvioida päättäjien toimien vaikutus omaan elämään sekä alueen kehitykseen. Tämä on demokraattisen yhteiskunnan perusoikeus.

Kuntarakenne tulee muuttumaan maakuntauudistuksen vaikutuksesta merkittävästi.

Kunnat jäävät sekä päättäjät niihin.

Maakuntaan siirtyy iso osa tehtävistä ja taloudellisista resursseista. Uudessa tilanteessa talouden merkitys kasvaa entisestään. Tärkeää se on ollut aina mutta nyt se tulee entisestään korostumaan.

Positiivisena seikkana näen uudistuksessa sen, että lakisääteisten tehtävien määrän pienentyessä, kunnan resurssit voidaan keskittää jäljelle jäävien tehtävien hoitamiseen ja niitä riittää.

Poliittiseen päätöksentekoon toivon laajaa yhteistyön ilmapiiriä, Siitä lähtee se voima, joka mahdollistaa sen, että kaupunkimme kasvaa ja kehittyy.

Todellinen ja aito yhteistyö vaatii jokaiselta ryhmältä ja ryhmän jäseneltä halua ja tahtoa löytää kaupunkilaisten yhteinen hyvä.

Vain yhdessä tekemällä Oulu tulee pärjäämään.

Tasapainoinen, koko Oulun kehittäminen, pitää olla selvä päämäärä.

Ydinkeskustan rakentaminen ja kehittäminen tulee olla yhteinen tavoite.

Myös kaikkien suuralueiden kehittäminen niiden omista lähtökohdista pitää muistaa.

On tärkeää, että siellä asuvat ihmiset kokevat kuuluvansa saman kaupungin asukkaiksi.

Kirjoitin 6.10.2012:

”Pitää löytää yhteinen tahto siihen, että uuden Oulun elinvoima kasvaa niin, että vältetään sellainen tuhon tie, jossa ruvetaan sulkemaan hyvin toimivia lähipalveluyksiköitä. Liian hätäisesti tehdyt ratkaisut voivat olla peruuttamattomia.”

Tämä haaste on edelleen ajankohtainen. Siihen tulee nykyisten ja tulevien päättäjien

pystyä vastaamaan.

Pärjääkö Oulu alueen veturina?

Pärjää, kun toimimme alueellisesti niin, että yhteistyö sujuu hyvin kaikkien seudun toimijoiden kanssa.

Huolehdimme omasta kehittämisestä niin, että saamme työttömyyden taittumaan ja työpaikkoja riittävästi.

Tämä vaatii uudenlaista tapaa toimia niin, että työ ja tekijät kohtaavat paremmin.

Kaupungin menestyminen tulevaisuuden kuntana ratkeaa siinä, kuinka hyvin edellä kuvattuihin haasteisiin voimme vastata.

Miten tähän päästään?

1.Oikein mitoitettu organisaatio!

2.Kannustava ja innostava työilmapiiri!

3.Työtä ja toimeentuloa tarjoavia yrityksiä lisää!

 

Jouko Korkiakoski

kaup.valt.

Kesk.

Kommentoi kirjoitusta.

Tervetuloa Ouluun

Maanantai 9.1.2017

TERVETULOA OULUUN, YRITTÄJÄ!

Oulun maankäytön toteuttamissuunnitelmassa luvataan, että elinkeinoelämän monipuoliseen tonttikysyntään vastataan riittävän monipuolisella tonttitarjonnalla. Tämän lisäksi suunnitelmassa todetaan, että yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ja BusinessOulu tekevät yhteistyötä investointien ja työpaikkojen lisäämiseksi Oulussa. Nämä lupaukset ovat vielä lunastamatta!
Olemme huolestuneita Oulun kaupungin yritystontti- ja toimitilatarjonnasta. Kokemuksiemme mukaan kaupungin hidas reagointi yrityksien tonttikyselyihin on koitunut esteeksi usean oululaisen tai oululaiseksi haluavalle yritykselle.  

Oulun kaupunki voi ottaa mallia naapurista. Kempeleen kunta teki koko 2000-luvun ennätyksen viime vuonna yritystonttien myynnissä. Tämän lisäksi uusille yritystonttialueille on tehty merkittävä määrä varauksia. Onnea Kempele! Tässä on haastetta Oulun kaupungille.

Nyt on käärittävä hihat. Virkamiesten on unohdettava turha byrokratia ja päättäjien on uskallettava tehdä päätöksiä.  Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen tulee olla hereillä jokaisen yrittäjän tonttikyselyistä olipa kyseessä pieni tai suuri yritys. BusinessOulun pitää ketterästi hakea yrittäjän puolesta erilaisia vaihtoehtoja. Tähän on rakennettava yhden luukun -periaate, jossa aidosti palvellaan yritystä eikä hukuteta byrokratiaan tontista tai toimitilasta haaveilevaa yrittäjää.

Monipuolinen elinkeinoelämä ja tätä kautta työpaikkatarjonta Oulussa on tulevaisuuden elinehto. Ilman kaupungissa toimivia yrityksiä työttömyys ei tule laskemaan. 

Riikka Moilanen (kesk)
Jaakko Ruokola (kesk)
Jouko Korkiakoski (kesk)
Petri Luukkonen (kesk)
Jouni Salonen (kesk)
Pekka Jääskeläinen (kesk)

Kommentoi kirjoitusta.

Mistä elinvoimaa Ouluun?

Sunnuntai 18.12.2016 - Jouko Korkiakoski

Mistä elinvoimaa Ouluun?

Olemme iloisia siitä, kuinka Oulussa on paikattu Nokian jättämä aukko työllisyyden osalta.Korkeasti koulutettu osaajien joukko on päässyt monesti uuden yrittäjyyden kautta työelämään kiinni. Kysymyksessä on joukko ihmisiä, joilla on halu ja tahto päästä uuteen alkuun, työttömyys ei ole monellekaan todellinen vaihtoehto. Joka on tietysti edesauttanut siinä, että tässä on hyvin onnistuttu.

Mutta onko tilanne kokonaisuudessa hyvä?

Työttömyysaste on hyvin korkea Oulussa. Työtä on vailla nimenomaan ammattitaitoinen, suorittavaa työtä tekevien joukko.Virkamiesten sekä päättäjien kommenteissa toistuvasti korostuu sana- elinvoima, ja sitä Oulussa todella puuttuu. Tässä yhteydessä tarkoitan sitä elinvoimaa, joka syntyy hyvin hoidetusta elinkeinopolitiikasta.

Väestö kasvaa noin 2000 :lla hengellä vuodessa, haasteet palveluiden järjestämisessä kasvaa joka vuosi. Rakenteellisia muutoksia tehdään ja niin pitääkin tehdä, kuntaliitoksen jäljeltä organisaatioita pitää uudistaa ja kehittää toimivammiksi.

Maakuntauudistus tulee muuttamaan myös kaupunginorganisaatiota.Nyt pitää saada kaupunkiin sellaisia yrityksiä, jotka antavat työtä näille ihmisille.Tällaisia yrityksiä ovat esim. talotehtaat, jalostuslaitokset, konepajat, rakennusliikkeet sekä eripalveluyritykset, jotka tarvitsevat ammattitaitoista työvoimaa.Samalla syntyy oppisopimus koulutukselle uusia mahdollisuuksia nuorille, jotka aikovat kyseisille aloille.

Oulun yrityskanta on liian matala, maan keskiarvo on 72 yritystä tuhatta asukasta kohti.Oulussa se on 50,7 yritystä. Eli meillä on noin tuhannen yrityksen vaje, joka käy ilmi talousarvio 2017 kirjastakin.Verotuloissa varovastikin laskien tämä tarkoittaa 15-25 milj.€ verotulomenetyksiä. Lisäksi työpaikkojen lisääntyminen pienentää merkittävästi työttömyysmenoja, jotka ovat vuositasolla noin 30 milj.€. Kun tiedetään että yritysten maksama palkkaverojen osuus on yli 60% kaupungin verotuloista, niin tässä on isoin ongelma kaupungin verotulojen kasvuun.

Tutkimus osoittaa, että uudet työpaikat syntyvät pääasiassa alle kymmenen henkeä työllistäviin yrityksiin. Tällainen suuntaus kannattaa huomioida tulevaisuuden suunnitelmissa.Toimintaa pitää kehittää niin, että Oulusta tulee yritysmyönteinen, vetovoimainen ja monialainen yrityskaupunki.

Vetovoima tarkoittaa yrittäjälle sitä, että hän kokee ja tuntee että on tervetullut kaupunkiin yrityksen ja työntekijöiden kanssa jotka, työskentelevät yrityksessä. Näiden sijoittuminen kaupunkiin pitää olla yksi tavoite.

Miksi näin on käynyt?

Oulun elinkeinopolitiikan painopiste on ollut ICT-teknologian saaminen jaloilleen, ja siinä on onnistuttu kohtuullisen hyvin. Perinteisen tuotannollisen yritystoiminnan osa on jäänyt lapsipuolen asemaan. Yrittäjien kommentit ovat aika tyrmääviä palautteesta, mitä heiltä tulee.Kaavoituksen hitaus, jäykkyys, tonttien sopivuus erilaisiin yrityskohtaisiin tarpeisiin ja sijainti toiveisiin. Yrityspalveluiden hajanaisuus, valmius palvella kiireistä yrittäjää on välttämätön edellytys,

Tässä on ajankohtainen haaste kehittää toimintoja niin että yritysten valuminen kaupungista ulos

estetään ja päästään reippaaseen kasvuun yritysten sijoittumisessa Ouluun.

Nämä toimet ei vaadi rahaa, ainoastaan luovaa innostusta organisoida uudelleen totuttuja

toimintamalleja. Näin saadaan sellaista elinvoimaa josta voi nauttia kaikki kaupungin palveluita

tarvitsevat.

 

Jouko Korkiakoski

kaup.valt.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: elinvoima

Valtuusto aloite

Maanantai 28.11.2016 - Jouko Korkiakoski

Joukon_valtuustoalite.PDF

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Valtuusto aloite

Hiukkavaaran monitoimitalon harjannostajaiset

Tiistai 1.11.2016 - Jouko Korkiakoski

Harjannostajaiset-00000006.jpg
Arvoisa harjannostajaisväki !                                                            
 
Hiukkavaara tunnetaan Oulussa ja laajemminkin Pohjan Prikaatin varuskunnan sijainnin perusteella.
Varuskunta on poistunut 18vuotta sitten,sen jälkeen kaupunki on voinut hankkia alueita omaan käyttöön.
Alueesta on tulossa merkittävä uusi aluekeskus, 20000:lle tuhannelle asukkaalle.
Pian valmistuva poikkimaantien yhteys lyhentää välimatkaa kaupunkikeskustaan.
Hiukkavaaran keskus ,johon Monitoimitalo sijoittuu on pinta-alaltaan 115ha ja asukkaita tulee 4000.
Nyt harjakorkeudessa olevasta Monitoimitalosta tulee alueen keskus (sydän).
Rakennuksesta voidaan hyvällä syyllä sanoa että se on aidosti monitoimitalo.
Vaikka kaupungin talous on erittäin tiukoilla,niin tämä hanke on ajoissa valmistumassa.
On ollut aivan tavallista että koulupalvelut tulee myöhässä alueen kasvuun nähden.
Jos oikein muistan niin asuntorakentaminen alkaa ensivuoden alussa tälle alueelle.
Siitä huolimatta vaikka asunrakentaminen käynnistyy vasta nyt, niin oppilaita varmasti löytyy jo ensisyksynä valmistuvaan kouluun.
Kouluja voidaan rakentaa monella tavalla,Oulussakin tehty erilaisin ratkaisuin tiloja oppimista varten. mm.modulikoulut ovat toista ääripäätä kuin tämä talo jonka harjannostajaisia vietämme.
Tällaiset arkkitehtuuriset luomukset herättävät joskus kysymyksiä siitä että onko perusteltua käyttää yhteiskunnan varoja tällaisiin hankkeisiin?
 
Suunnittelun tavoitteissa todetaan:
*Hiukkavaaran keskuksen identtiteettiä vahvistava rakennus
*kokonaistaloudellinen
*toiminnallisesti ja arkkitehtoonisesti korkeatasoinen suunnitteluratkais mahdollistaa uuden oppimiskäsitysten        mukaisen opetuksen
*monikäyttöinen ja joustava
*terveellinen,viihtyisä ja innostava
*kestävä,ekologinen ja energiatehokas
 
Tilojen laajuus:  11500 brm2, 8200 hym2. Kustannukset 20,5 milj€
Taloon tulee 700 oppilaan yhtenäinen peruskoulu
-päiväkoti ja esiopetus
-kansalaisopisto
-koulukirjasto
-tilat nuorisotoimelle,liikunnalleja kulttuurille
-tilat yhteisötoiminnalle
 
Laajat ja monipuoliset käyttömahdollisuudet mahdollistaa rakennuksen korkean käyttöasteen.
Tämä takaa että investointi tuottaa,opetuksen,sivistyksen ja kulttuurin muodossa hyvää kasvua alueen ihmisille ja koko kaupungille.
Toivomme että tästä tulee mieluisa työpaikka kaikille jotka tulevat työskentelemään tässä talossa,samoin opiskelijat kokevat uudet asiat ja talon omakseen.
Hankkeen toteutuksesta vastaa Oulun Tilakeskus,Lemminkäinen Talo Oy,Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy,WSP Finlan Oy,Svego Talotekniikka Oy ja Are Oy.
Hanke on ns.integroitu projektitoimitus,projektin osapuolet toimivat yhdessä sovitun tavoitteen saavuttamiseksi.
Allianssissa osapuolet tekevät päätökset ja jakavat niin hyödyt kuin mahdolliset riskitkin yhdessä.
 Tilakeskuksen johtokunnan puolestaLämpimät kiitokset ,teille rakennusmiehet, projektiryhmä,unohtamatta opetustoimen viranhaltioita ,jotka olette alusta pitäen tuoneet oman asiantuntemuksen hankkeeseen.
Toivomme että hanke etenee sopivassa myötäsessä  niin, että meillä on valmis talo ensi syksynä.
 
Kiitos!

Kommentoi kirjoitusta.

Vaalitulos 2012

Maanantai 29.10.2012 klo 15:12 - Jouko Korkiakoski

 

 

Valtuustopaikka tuli vaikka rimaa hipoen, suuri kiitos kaikille äänestäjille sekä tukijoukoille. Palataan vielä vaaleihin kunhan nämät järjestelykiireet saadaan alta pois.

Tänään oli kukitus 12.00 rotuaarilla, valtuustoryhmä kokoontuu tänäiltana ensimmäiseen ryhmäkokoukseen.

Tähän väliin mahtuu vielä vanhan Oulunsalon kunnanhallituksen kokous.

1 kommentti .

Sidosryhmätiedot

Keskiviikko 24.10.2012 klo 11:40 - Jouko Korkiakoski

Poliittisessa keskustelussa on noussut ehdokkaiden sitoumukset esille,osaltani haluan ilmoittaa että en ole mukana kaupan ,pankkien eikä vakuutusyhtiöiden toiminnassa muuten kuin asiakkaana.

Yrittäjänä omistan Oulun Pala-Metalli nimisen toiminimi yrityksen,yritys työllistää yhden henkilön.

Kommentoi kirjoitusta.

Vaalikylä Rotuaarilla

Tiistai 23.10.2012 klo 18:47 - Jouko Korkiakoski

Kuntalaisten palaute Keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän toiminnasta on ollut hyvin positiivista.Lähes poikkeuksetta hänen toiminnasta on noussut esiin asiantunteva ja rauhallinen tapa esittää asiat.Tähän on helppo yhtyä,ja lisäksi se että puolueen kannatuksessa on ruvennut näkymään asialinjan vaikutus.Meillä on hyvä johtotroikka puolueessa,voi vain toivoa että hyvä yhteistyö jatkuisi,se tekee selvää tulosta puolueen laariin.

Kuntalaistapaamisissa on selvästi noussut huoli tulevasta ajasta,kuntaliitoksen tuoma huoli ei ole aiheeton,emme tiedä miten palvelut Uudessa Oulussa tullaan järjestämään,tässä työssä tarvitaan todellista yhteistyötä kaikkien valtuutettujen sekä johtavien viranhaltioiden välillä.

Rotuaarilla tapahtuva keskustelu oman puolueen ehdokkaiden, sekä toisten puolueiden ehdokaiden kesken  hyödyllistä siinä mielessä että opitaan tuntemaan toisia, ja ne jotka aikanaan valitaan päättäjiksi voivat helpommin päästä hyvään kanssakäymiseen keskenään.

Kommentoi kirjoitusta.

UUDEN OULUN VAALIT 2012

Lauantai 6.10.2012 klo 23:29 - Jouko Korkiakoski

Olemme uudessa tilanteessa edellisiin  vaaleihin verrattaessa,demokratia kutistuu oleellisesti kun nykyisestä noin 200valt.määrästä pudotaan 67 valtuutettuun mikä on nykyisenkin Oulun valtuuston koko.

On tärkeää että liittyvien kuntien asukkaat äänestävät vaaleissa.Jos reuna-alueilta ei tule edustusta Kaupungin valtuustoon niin seuraukset voivat olla arvaamattomat.

Kantakaupungin alueelta valittavien edustajien on vaikea asettua reuna-alueiden tuntiaksi lyhyessä ajassa.

Demokratian toimivuuden nimissäkin on hyvä jos edustus jakaantuisi mahdollisimman tasaisesti koko suuroulun alueelle.

Kun tiedetään miten Oulunkin talous on alijäämäinen ja valtio sysää paineita kunnille leikkaamalla valtionosuuksia,tästä seuraa pitkälle kuntatalouteen tulevia supistus,karsimis ym.paineita.

Pitää löytää yhteinen tahto siihen,että Uuden Oulun elinvoima kasvaa niin ,että vältetään sellainen tuhon tie että ruvetaan sulkemaan hyvin toimivia lähipalveluyksiköitä.

Liian hätäisesti tehdyt ratkaisut voivat olla peruuttamattomia,jälestä niiden korjaaminen voi olla mahdotointa.

Kuntataloudessa suunnittelun ja toteutuksen aikajänne pitää olla riittävän pitkä.

Kommentoi kirjoitusta.

Oulunsalosta Ouluun

Lauantai 6.10.2012 klo 23:03 - Jouko Korkiakoski

Kun Oulunsalon valtuusto kesällä 2010 teki yhdistymispäätöksen,siihen päättyi osaltani Oulunsalon itsenäisyystaistelu!

Kunnioitan demokraattista päätöstä ja olen sen jälkeen toiminut uuden Oulun rakennustyössä aktiivisesti.

Mielestäni nyt pitää saada kaikki toimiat työhön mukaan, että uudesta kunnasta tulisi mahdollisimman hyvä ihmisten asuinpaikka.

 

Kommentoi kirjoitusta.